Opening ‘Kind onder Vuur’

Wat is Kind onder Vuur?
Kind onder Vuur is een interactieve tentoonstelling die schoolkinderen in Nederland kan laten ervaren hoe het is om in een oorlogssituatie op te groeien. In de tentoonstelling luisteren en kijken kinderen naar verhalen van leeftijdsgenootjes uit Syrië, Colombia, de Palestijnse gebieden en Oeganda. Met opdrachtboek in de hand worden ze door de tentoonstelling heen geleid. Door middel van o.a. spelopdrachten en filmpjes wordt de werkelijkheid dichtbij gebracht.

Voor wie is het bedoeld?
Leerlingen van groep zeven, acht en de brugklas.
Wat is het doel van de tentoonstelling?
Doordat kinderen zich in deze tentoonstelling kunnen verplaatsen in het leven van andere kinderen, ontstaat bij de leerlingen meer begrip voor hun leeftijdsgenootjes ver weg die in oorlog opgroeien en voor de leeftijdsgenootjes dichtbij die uit oorlogen komen. Zeker nu er ook steeds meer kinderen uit oorlog in NL zijn. Dat maakt de kans op wederzijdse acceptatie groter. Het is ook belangrijk dat kinderen weten dat niet alles zo maar mag in oorlog, er zijn regels, namelijk die van het Humanitair Oorlogsrecht.

Zijn de verhalen van de kinderen echt?
Ja, de verhalen van de kinderen zijn allemaal echt. We hebben de kinderen zelf opgezocht en zijn naar ze toe gegaan om ze te interviewen en te filmen. Hun verhalen staan centraal in de tentoonstelling.
Wat zijn de verhalen van de Kinderen onder Vuur?
Farah, Vian, Angie en Otim. Heel gewone kinderen uit de Palestijnse gebieden, Syrië, Colombia en Oeganda. Hun leven kwam op zijn kop te staan. Farah’s huis werd verwoest en nu woont ze in een container. Vian moest vluchten omdat raketten ‘s nachts explodeerden in haar wijk. Angie verloor haar been toen ze op een landmijn stapte en Otim heeft als kleine jongen jarenlang door de jungle getrokken. Met sommigen gaat het alweer wat beter; Angie loopt met hulp van een prothese en Otim gaat weer naar school. Farah en Vian weten niet waar ze straks wonen. Maar allemaal kijken ze vooruit. Farah, Vian, Angie en Otim zijn kinderen onder vuur. Kinderen die niets met oorlog te maken hadden en er ineens middenin belandden.

Waarom deze vier kinderen?
De vier verhalen van de kinderen zijn gekoppeld aan vier thema’s te weten: Landmijnen (Colombia), Op de vlucht (Syrië), Uit de oorlog (Oeganda), In de oorlog (Palestijnse gebieden).
Waarom is er gekozen voor deze vorm?
De tentoonstelling is interactief. De kinderen krijgen een opdrachtenboekje en bezoeken in groepjes de tentoonstelling. Eerst zien ze een filmpje – het verhaal van het kind. Daarna kunnen ze de vragen in het opdrachtenboekje beantwoorden. Meestal met behulp van een spel op het scherm (touchscreens) of door echt fysiek iets te doen. Het verhaal van Vian ‘Op de vlucht’ wordt gevolgd door de route aan te raken op een groot bord. Bij iedere plaats die wordt aangeraakt, start een verhaal over dat stadium van de vlucht.

Share Button